logo fox

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Ideą konkursu - obecnie jest to jego XVI edycja - jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez udział w teście, do rozwiązania którego potrzeba odpowiedniej dla danej kategorii wiekowej wiedzy gramatycznej, słownikowej, kulturoznawczej oraz z zadanej lekturki. Test składa się z trzydziestu zadań wielokrotnego wyboru.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół i odbywa się w 5 kategoriach wiekowych: Kittens (kl. III-IV SP) Bunnies (kl. V-VI SP), Ducks (kl. I-II gimnazjum), Lions (III kl. gimnazjum, I kl. liceum), Eagles (II-III kl. szkół ponadgimnazjalnych).

Test przeprowadzany jest we wszystkich szkołach w Polsce w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w tym roku odbył się 1 marca. 

UWAGA: Wyniki konkursu, jak co roku, zostały sklasyfikowane wg skali staninowej. Wprowadzenie takiej skali daje możliwość porównywania wyników uzyskanych w różnych kategoriach testu oraz pomiędzy klasami w danej kategorii (w podkategoriach). Wszystkie wyniki uczniów z danej klasy, uczestniczących w konkursie zostały uporządkowane wg liczby uzyskanych punktów i podzielone na 9 nierównych przedziałów - staninów. Pierwszy stanin obejmuje 4% uczniów o najniższych wynikach, drugi 7% kolejnych uczniów, trzeci - 12%, czwarty - 17%, piąty - 20%, szósty ponownie 17%, siódmy - 12%, ósmy - 7%, dziewiąty - 4% uczniów, tym razem o najwyższych wynikach. A więc wynik ulokowany np. w staninie szóstym jest lepszy, niż grupa średnich wyników (te mieszcza się w środkowym piątym staninie), a wynik ze staninu siódmego - jeszcze lepszy.
Porównaj swój wynik - skala staninowa FOX 2016

Uwaga!
Wyniki są już dostępne dla szkolnych opiekunów - po zalogowaniu się

Prosimy wywołać 'Twoje wyniki' a po ich ukazaniu się wydrukować (wydruk dopasować do A4 lub wydrukować w poziomie). Można też pobrać plik .xml z wynikami i otworzyć go na swoim komputerze w excel'u.

Konkurs języka angielskiego FOX dla uczniów wszystkich typów szkół powstał w roku szkolnym 2000/2001.
Pierwsza edycja odbyła się w Bielsku-Białej i powiecie bielskim. 
Ze względu na duże zainteresowanie ze strony młodzieży i nauczycieli został rozszerzony na cały kraj. 
Do tej pory w konkursie wzięło udział ponad 350 tys. uczniów z Polski oraz ze szkół z polskim językiem nauczania z Czech. 
Główną nagrodą, częściowo sponsorowaną przez MM Publications, w konkursie jest udział w obozie językowym dla najlepszych uczestników z kategorii Kittens II - Eagles I. 
W roku szkolnym 2014/15 obóz taki odbył się w dniach 22 - 29 sierpnia 2015 r. w Podlesicach w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Dla uczestników z wynikami dardzo dobrymi i dobrymi przewidziane są nagrody rzeczowe.

W bieżącej edycji sponsorem nagród jest również Cambridge English Language Assessment LangLTC